Integrácia notifikačného pixelu na subdoménu 1 0

Naposledy aktualizované dňa 28-09-2021 18:54:25 in Integrácia Notifi

Často sa stávam že hlavná stránka, ktorá je na hlavnej doméne (www.mojastranka.sk), má aj subdomému, alebo viacero subdomén (eshop.mojastranka.sk) a je potrebné nasadiť Pixel pre zobrazovanie notifikácií aj tam.

Je to možné, pokiaľ si vytvoríte novú kampaň kliknutím na tlačítko "Vytvoriť kampaň" a počas vypisovania povinných údajov - "Názov" - je zvykom zadať URL adresu, kde sa budú notifikácie zobrazovať, "Doména/Subdoména" - vložte subdoménu, kde sa budú notifikácie zobrazovať v tvare napríklad : eshop.mojastranka.sk, a povoľte voľbu "Zahrnúť subdomény" a následne kliknite na tlačidlo "Vytvor". Potom už len nezabudnite vložiť kód pixelu a môžte si vytvoriť Vašu prvú notifikáciu na zvolenej subdoméne.Následne integrujte Notifi Pixel podľa požiadaviek a možností Vášho systému.

** Všetky časy sú odvodené na America/New_York časovom pásme