Integrácia Notifi Pixelu na Magento 0 0

Naposledy aktualizované dňa 10-10-2021 13:28:07 in Integrácia Notifi


Ak chcete do kódu HTML na ecommerce platforme Magento pridať vlastný kód, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Prejdite na Admin panel >  Content >  Configuration.

2. Vyberte "Store View", v ktorom chcete zmeniť značku v hlavičke, alebo zvoľte "Global", aby ste ju zmenili v každom zobrazení obchodu.

3. Nájdite časť "HTML Head" a do poľa "Scripts and Style Sheets" pridajte svoj kód.

Po vykonaní zmien nezabudnite stlačiť tlačidlo "Save Configuration" a premazať "Magento Cache".


Kód bude pridaný na všetky stránky na vašom webe a Notifi začne zobrazovať Vaše notifikácie.

** Všetky časy sú odvodené na America/New_York časovom pásme