Integrácia Notifi Pixelu do GTM 0 0

Naposledy aktualizované dňa 14-10-2021 11:17:47 in Integrácia Notifi


Ak pre vkladanie scriptov používate Google Tag Manager, nie je potrebné vkladať Pixel do hlavičky Vašich stránok, to za Vás zariadi práve Google Tag Manager. Nasledujúci návod Vám popíše, ako do GTM vložiť Pixel kód.

Postup nasadenie Notifi Pixelu do Google Tag Manageru

Najprv vyberte kontajner, do ktorého budete vkladať script:


Ďalej zvoľte položku Značky a kliknite na tlačidlo Nová:


Teraz pokračujte na Konfigurácia značky:


Potom vyberte položku Vlastné HTML:


Teraz skopírujte Pixel kód z Notifi a vložte ho do poľa:


Po vložení kódu kliknite na Spúšťanie a vyberte "All pages" (Na všetkých stránkach). Úpravy potvrďte tlačidlom Uložiť. Aplikácia Vás potom vyzve pomenovať si položku - môžete ju nazvať napr. "Pixel Notifi". Značku nakoniec spustíte potvrdením tlačidla Odoslať:
** Všetky časy sú odvodené na America/New_York časovom pásme