Notifikácie sa zobrazujú iba na úvodnej stránke na ostatných nie 0 0

Naposledy aktualizované dňa 14-10-2021 11:31:01 in Riešenie problémov

V záložke Kampane prejdite kliknutím na  editáciu predmetnej notifikácie.

V karte spúšťače máte pravdepodobne vypnutú voľbu "Spúšťať na všetkých stránkach".
Odstráňte vloženú adresu z poľa a aktivujte tlačidlo vyššie, tak ako je na obrázku nižšie.


 

TIP:

Do poľa pre adresu vložte URL stránky  kde nie je vhodné alebo nutné notifikácia zobrazovať. Samozrejme nastavte pravidlo pomocou roletového menu na "Neobsahuje".

** Všetky časy sú odvodené na America/New_York časovom pásme